Despre noi

Asociatia Ecologica Padurea Verde a luat fiinta in mai 2007 si are ca obiect de activitate protectia mediului si imbogatirea ecosistemului prin activitati silvice si de impadurire, promovarea ideilor ecologice, incurajarea activitatilor de prezervare a biodiversitatii, desfasurarea de activitati pentru favorizarea cunoasterii, promovarii si formarii unei mentalitati ecologice, promovarea turismului ecologic.

Suntem atestati, in baza Ordinului ministrului Mediului si Padurilor nr. 718/2010 pentru activitati de proiectare si executare lucrari de imbunatatiri funciare in domeniul silvic si anume:

Proiectare

Efectuarea studiilor de teren si elaborarea documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de imbunatatiri funciare din domeniul silvic:

  • lucrari de reconstructie ecologica prin impadurire in perimetre de ameliorare a terenurilor degradate.
  • lucrari de impadurire a terenurilor agricole si forestiere.
  • perdele forestiere de protectie a cailor de comunicatii.
  • perdele forestiere de protectie a campurilor.
  • realizarea studiilor de fezabilitate si a proiectelor tehnice.

Execuţie

Executarea lucrarilor de imbunatatiri funciare din domeniul silvic:

  • amenajari pedoameliorative pe terenurile saraturate, acide si pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploatarile miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinzand si lucrarile de nivelare-modelare, de scarificare, de afanare adanca, rigole si santuri de scurgere a apei, araturile in benzi cu coame, udarile de spalare a sarurilor, aplicarea de amendamente si ingrasaminte, in scopul valorificarii pentru silvicultura sau pentru cultura speciilor forestiere.
  • perdele forestiere de protectie a terenurilor agricole si plantatii pentru combaterea eroziunii solului.
Copyright © Asociatia Ecologica Padurea Verde